• Sök i:
    SFFs prislista 2008

Priskategorier


Fastpris: 1200
Kan ej köpas: Visa prislista
SFF 2012 Royaltyfritt: Visa prislista
SFFs prislista 2008: Visa prislista
Standardprislista: Visa prislista

Leveransvillkor

Leveransvillkor för Printar

Printarna produceras på Gustavsbergs Bildateljé  och kan hämtas eller Postas inom Sverige.

Filerna är tillräckligt stora för att kunna göra printar mycket större än de filer som finns i själva arkivet. Därav den varning man kan få när man väljer större printstorlek.

Porto skiftar på storlek på försändelse. Bilderna går att få monterade och laminerade och/eller monterade i ram.

Villkor för användning av bilder från Gustavsbergs Bildateljés bildarkiv


Bilder som beställs från Gustavsbergs Bildateljés bildarkiv på bildateljen.imagedesk.se får endast användas på det sätt och i den omfattning som
avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd av fotografen.

Bilderna får endast användas av beställaren eller den som vid beställningen uppgetts som slutanvändare.
Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.
Användningsrätten övergår till beställaren/slutanvändaren när full betalning kommit bildbyrån tillhanda.

UTÖKAD ANVÄNDNING
För användning utöver den som angetts vid bokningen krävs fotografens tillstånd.


BILDÅTERGIVNING
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan
teknik eller konstart får inte göras utan fotografens medgivande.


NAMNANGIVELSE
Vid användning av bild ska fotografens namn anges.


ÄGANDERÄTT TILL BILDER, RETURNERING
Levererade bilder, liksom idé- och skissbilder, är fotografens
egendom som efter avtalad användning ska returneras
i oskadat skick.


PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
På angivna priser tillkommer moms med 25%. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och
dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).
Beställaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej.


OTILLÅTEN ANVÄNDNING MM
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande aktuellt arkivbildspris. Till
detta kommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp beroende på karaktären och omfattningen av användningen/ändringen.


UPPLÅTELSE AV ARKIVBILD
Vid upplåtelse av rätt att använda arkivbild måste fotografen upplysa bildanvändaren om lånetidens längd, om vilken
användning som tillåts, om hur bildrapportering ska ske, om fotografens namn ska anges, om pris och betalningsvillkor
och om ersättningens storlek när bild skadas eller förkommer.